Contact Us

Předseda představenstva : Ing. Radomír Běhal

Prokurista, ředitel společnosti :

Ing. Tomáš Váňa, +420776465304, tomas.vana@argohana.cz

Obchodní úsek a marketing :

DiS. Jitka Spurná, +42077754930, spurna@argohana.cz

Ekonomický úsek :

Ing. Silvie Růžičková, +420725466026 ruzickova@argohana.cz

Michaela Bulvová, +420724594836 bulvova@argohana.cz

Logistika a sklad :

Ing. Jiří Koc, +420602526903 koc@argohana.cz

Jiří Vychodil, +420608714711 vychodil@argohana.cz